POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów plakat

Już 8 czerwca odbędzie się IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów – zaproszenie [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia najważniejsze informacje dot. organizowanego wydarzenia, opisane w artykule. Autor: Marcin Mielewczyk
19.05.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
19.05.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów, które odbędzie się 8 czerwca 2022r. w godzinach 11:00 - 14:00 w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja.

Forum

Forum dedykowane jest przedstawicielom Rad Seniorów w województwie pomorskim, osobom decydującym o działaniach podejmowanych w gminie na rzecz Seniorów, a także przygotowującym się do powołania Rady Seniorów. Zasadnicza tematyka IX spotkania będzie koncentrować się natomiast na wymianie doświadczeń w kwestiach związanych z tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, finansowaniu aktywności seniorów, a także sytuacji seniorów i organizacji senioralnych po pandemii.

Agenda

10:30-11:00 – Rejestracja uczestników.

11:00-11:10 – Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała- Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

11:10-12:30 – Tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej – Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej. Dyskusja moderowana.

12:30-13:00 – Poczęstunek.

13:00-14:00 – Forum wymiany doświadczeń. Podsumowanie.

Podczas spotkania w godz. 10:30 – 14:00 możliwe będzie bezpłatne skorzystanie z badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.

Zapisy

Udział w spotkaniu zgłosić można w terminie do dnia 3 czerwca 2022r., przesyłając wypełniony formularz e-mailowo bądź kontaktując się telefonicznie z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

Załączniki do pobrania

  1. Zaproszenie – przedstawiciele rad seniorów [.pdf, 395 KB]
  2. Zaproszenie – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego [.pdf, 397 KB]
  3. Program IX Pomorskiego Forum Rad Seniorów [.pdf, 184 KB]
  4. Formularz zgłoszeniowy [.docx, 159 KB]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk