MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Wizyta w mieszkaniu chronionym

Marszałek Mieczysław Struk odwiedził mieszkanie wspomagane w Kamienicy Królewskiej [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczestników wydarzenia.
08.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
08.06.2022

We wtorek 7 czerwca 2022 r. marszałek Mieczysław Struk wraz z wójtem gminy Sierakowice Tadeuszem Kobiela odwiedzili mieszkanie wspomagane w Kamienicy Królewskiej.

Mieszkanie

  • Przestrzeń została zaaranżowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i jest pozbawiona barier architektonicznych.
  • Na niespełna 200 m2 powstało 5 w pełni wyposażonych pokoi, salon z aneksem kuchennym, a także dwie łazienki, pokój dla opiekuna oraz pomieszczenie do rehabilitacji.
  • W ramach projektu mieszkańcy objęci są usługami dobranymi do ich indywidualnych potrzeb i potencjału.
  • Mieszkanie zostało przekształcone z pomieszczeń dawnej szkoły podstawowej o łącznej powierzchni ok. 200 m2. Prace adaptacyjno-remontowe oraz montaż wyposażenia trwały od kwietnia 2021 r.
  • Lokal może pełnić funkcję mieszkania treningowego jak i wspieranego.
  • Do lokalu już wprowadzili się pierwsi mieszkańcy z terenu gminy. Docelowo będzie to 5 osób z niepełnosprawnością fizyczną.
  • Koszt inwestycji w Kamienicy Królewskiej wyniósł ponad 930 000 zł.
  • Oprócz mieszkania w Gm. Sierakowice w ramach w/w projektu powstały mieszkania w Gm. Kościerzyna, Gm. Brusy, Gm. Przechlewo i Gm. Człuchów.
  • Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość ogólna projektu: 10 175 999,99 zł.
  • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł.

Projekt

Mieszkanie wspomagane w Kamienicy Królewskiej (Gm. Sierakowice) zostało utworzone w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspólnie z 2 partnerami Stowarzyszeniem Solidarni „Plus” w Wandzinie i Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań” w Gdańsku.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Uczestnicy wydarzenia

Wśród osób uczestniczących w wydarzeniu znaleźli się ponadto: Agnieszka Zabłocka – Z-ca Dyrektor oraz Marta Zatorska – Kierownik Referatu Integracji Społecznej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ewelina Lila – Sekretarz Gminy Sierakowice, Ryszard Klajn – Kierownik oraz Agnieszka Cichocka – Z-ca Kierownika GOPS Sierakowice, a także Mariusz Florczyk wiceprezes zarządu Fundacji „Słoneczne Wzgórze” prowadzącej mieszkanie wspomagane oraz opiekunowie.


Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk