MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Zdjęcie poglądowe - przedstawia wjazd do windy dla osób z niepełnosprawnością. Źródło: Canva

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie mieszkania wspomaganego [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia wjazd do windy dla osób z niepełnosprawnością. Źródło: Canva
14.06.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
14.06.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 614/361/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 07 lipca 2022 r. do godz. 15:45 oraz w formie papierowej  do dnia 08 lipca 2022 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk