POMORSKIE FORUM UTW
W Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 16 września 2022 r. odbyło się III spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 16 września 2022 r. odbyło się III spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
16.09.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
16.09.2022

W spotkaniu stanowiącym płaszczyznę wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń uczestniczyli liderzy kilkudziesięciu pomorskich UTW. Zasadnicza tematyka koncentrowała się wokół prelekcji Wiesławy Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku dotyczącej aktualnych problemów prawno-organizacyjnych i finansowych w zakresie funkcjonowania UTW.

Tematy omawiane podczas spotkania:

  • Rola i znaczenie UTW w życiu osób starszych
  • Refleksje z badań w UTW podczas pandemii COVID-19
  • Wyzwania dla UTW po okresie pandemii COVID-19
  • Standardy działania UTW w Polsce
  • Obszary tematyczne w działalności UTW i przykładowe formy zajęć
  • Wsparcie Federacji UTW dla środowiska UTW i Seniorów
  • Polskie Forum Seniorów
  • Publikacje Federacji UTW

Wiesława Borczyk zachęciła do zapoznania się z raportami:

„Zoom na UTW w pandemii” oraz

„Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID 19”

Podczas spotkania można było uzyskać wiedzę na temat zakładania i korzystania z Internetowego Konta Pacjenta, wyrobić kartę EKUZ oraz wykonać badanie masy ciała na stoisku Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uzyskać informację na temat projektu Pomorskie Wspiera, którego realizatorem jest Centrum Informacyjno-Koordynacyjne „Volontarius” w Kościerzynie oraz spotkać się ze specjalistami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk