MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Dwudniowe spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu DI [RELACJA]

Dwudniowe spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu DI [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.
22.11.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
22.11.2022

W dniach 06-07 września 2022 roku w miejscowości Wąglikowice w Osadzie Grzybowski Młyn odbyło się dwudniowe spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu na temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Prowadzącym szkolenie był Pan Piotr Olech specjalizujący się w działaniach w kilku obszarach tematycznych m.in.: problemy społeczne, w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne, polityka społeczna- w tym pomoc społeczna, deinstytucjonalizacja- w tym rozwiązania mieszkaniowe. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, strategie, programy i projekty społeczne, równość i różnorodność, migracje i międzykulturowość.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pracownicy Gmin uczestniczących w projekcie oraz Partnerzy projektu.

Szkolenie dotyczyło zagadnień:

  1. Deinstytucjonalizacji i środowiskowe usługi społeczne- pojęcie, ramy, wytyczne i ich operacjonalizacja.
  2. Usługi mieszkalnictwa- mieszkania wspomagane, chronione, mieszkania społeczne (komunalne, najem socjalny, inne)
  3. Usługi społeczne realizowane w rozwiązaniach mieszkaniowych.
  4. Dobre praktyki w zakresie deinstytucjonalizacji i wdrażania usług mieszkaniowych.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk