MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Realizacja projektu w miejscowości Barkowo [INFORMACJA]

Realizacja projektu w miejscowości Barkowo [INFORMACJA]

Zdjęcie przedstawia mieszkanie zrealizowane w ramach projektu.

Zakończono prace adaptacyjno-remontowe w lokalu w miejscowości Barkowo realizowane w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 10 listopada 2022r. przedstawiciele ROPS uczestniczyli w końcowym odbiorze lokalu w Barkowie. Roboty budowlane oraz wyposażenie lokalu wykonano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz „Raportem z badania wstępnego dostępności dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w pięciu gminach województwa pomorskiego” opracowanym przez Fundację Polska bez barier.
Lokal  składa  się z 4 pomieszczeń: strefy dziennej z wydzielonym aneksem kuchennym, sypialni, łazienki oraz garderoby. Mieszkanie jest w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną m.in. nie ma progów, szafki wiszące posiadają elektryczny system zsuwanych półek tzw. windę, wszystkie pomieszczenia są wyposażone w instalację przyzywową. Przy wejściu do lokalu została wybudowana pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z wózków.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca lokal]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk