EKONOMIA SPOŁECZNA
Za nami Pomorskie Forum OWES 2023

Za nami Pomorskie Forum OWES 2023

Zdjęcie z przebiegu wydarzenia
02.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
02.02.2023

W dniach 30-31 stycznia br. w Hotelu Arche Dwór Uphagena Gdańsk odbyło się niezwykle ważne wydarzenie dla Pomorza, podczas którego omawiano kierunki działań oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Pomorskie Forum OWES 2023

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP, Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz oczywiście Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej ze wszystkich czterech subregionów: metropolitalnego, południowego, nadwiślańskiego i słupskiego.

Agenda

W agendzie dwudniowego wydarzenia znalazły się m.in.:

  • omówienie wyników badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim – 2022 r.”
  • prezentacje działań OWES na Pomorzu
  • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych – Fundacja Leny Grochowskiej Gdańsk oraz Gdańska Galeria Zmysłów
  • warsztaty tematyczne
  • dyskusja nt. Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Pomorska Ekonomia Społeczna 2030
  • prezentacja działań planowanych w ramach projektu koordynacyjnego (FERS)

Projekt

Forum zorganizowano w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pn. „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk