SENIORZY
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2023r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Grafika poglądowa. Przedstawia nazwę konkursu.
09.03.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
09.03.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 marca 2023 roku podjął Uchwałę Nr 252/435/23 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów" wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2023.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk