MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
[AKTUALIZACJA 21.06.2023] Zaproszenie na spotkania edukacyjno-szkoleniowe dot. mieszkalnictwa wspomaganego

Zaproszenie na spotkania edukacyjno-szkoleniowe dot. mieszkalnictwa wspomaganego

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Spotkania edukacyjno-szkoleniowe. Mieszkalnictwo wspomagane. Autor: Marcin Mielewczyk
31.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
31.05.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie edukacyjno szkoleniowe w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną z uwzględnieniem możliwości tego rozwiązania". Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz organizacjom pozarządowym ze wszystkich województw.

Zakres tematyczny poruszany w czasie spotkania edukacyjno-szkoleniowego

  • Deinstytucjonalizacja i formy usług świadczonych w środowisku lokalnym
  • Zasady projektowania uniwersalnego w kontekście projektowania przestrzeni, obiektów, usług
  • Wymiana dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji i wdrażania usług mieszkalnictwa wspomaganego w województwie pomorskim
  • Rekomendacje do opracowanego i przetestowanego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

Miejsce spotkania

Hotel Dwór Uphagena ARCHE Gdańsk ul. Prof. Kieturakisa 1

Terminarz

Spotkania organizowane będą w czterech terminach:

  1. 22-23.05.2023 (szkolenie zrealizowane)
  2. 29-30.05.2023 (szkolenie zrealizowane)
  3. 21-22.06.2023 – (rekrutacja zamknięta)
  4. 05-06.09.2023 – TRWA REKRUTACJA!

Dla wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu szkoleniowym przewidziano obiad i serwis kawowy.

Dla osób dojeżdżających ponad 50 km przewidziany jest 1 nocleg oraz kolacja i śniadanie. Dla uczestników z poza województwa istnieje możliwość dodatkowego noclegu z niedzieli na poniedziałek (ze śniadaniem w poniedziałek) – potrzebę taką należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.

Dojazd należy zorganizować we własnym zakresie, założenia projektu nie przewidują finansowania dojazdu.

Osoby chcące i zdecydowane wziąć udział w spotkaniu edukacyjno szkoleniowym prosimy o przesłanie dokumentów:

  1. Formularza zgłoszeniowego,
  2. Formularza uczestnictwa.

Jednocześnie informujemy, że samo przesłanie formularzy nie gwarantuje miejsca na spotkaniu, a podanie danych wskazanych w formularzach jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Bardzo proszę wypełnione i zeskanowane dokumenty przesłać na adres: j.kudlak@pomorskie.eu lub    m.cwalina@pomorskie.eu

O fakcie zakwalifikowania się na szkolenie będziemy Państwa informować mailowo.

Oryginały dokumentów należy mieć ze sobą w dniu szkolenia i przekazać upoważnionej osobie. O zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność Państwa zgłoszeń – przesłania formularzy.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk