NGO
Uroczystość w Warszawie  na Grobie Nieznanego Żołnierza z okazji 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystość w Warszawie na Grobie Nieznanego Żołnierza z okazji 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia
11.05.2024
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
AUTOR
Tamara  Von Wiecka-Olszewska
Tamara
Von Wiecka-Olszewska
11.05.2024

12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski – twórca i budowniczy niepodległej Polski.

Marszałek Józef Piłsudski to polityk i dowódca, który konsekwentnie realizował ideę zbrojnej walki o wolność Rzeczypospolitej. Przed I wojną światową zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich. Walczył z Rosją
o niepodległość dowodząc I Brygadą Legionów. Następnie rzucił wyzwanie Niemcom i Austro-Węgrom, które w odwecie uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu.
W listopadzie 1918 r. z woli narodu Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa
i rozpoczął proces budowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził żołnierzy do walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Józef Piłsudski chorował na nowotwór złośliwy wątroby, o czym większość społeczeństwa nie wiedziała. Jego śmierć 12 maja 1935 roku była szokiem. Żegnały go tłumy. Został pochowany na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Serce marszałka złożono w grobie jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Hołd w 89. rocznicę śmierci Marszałka oddali członkowie Kolegium do Spraw Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego Karol Wardański i Tamara von Wiecka-Olszewska, składając kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W uroczystości uczestniczył Lech Parell – Szef Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk