PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Pomorski Ramowy Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc Domową przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Pomorski Ramowy Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc Domową przyjęty przez Zarząd Województwa Pomorskiego

grafika przedstawia dwie osoby ze splecionymi dłońmi

Program został przyjęty Uchwałą nr 585/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r.

Ponadto Zarząd Województwa Pomorskiego podjął następujące uchwały:

  • Uchwała nr 583/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r.
    w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”.
  • Uchwała nr 584/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r.
    w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wojewódzkich programów p.n.: „Pomorski Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Pomorski Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”.

Powyższe dokumenty zostały opracowane w związku ze zmianami w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk