PRACA
Oferta pracy – Pomorski Ośrodek Adopcyjny

Oferta pracy - Pomorski Ośrodek Adopcyjny

GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: PRACA. AUTOR: MARCIN MIELEWCZYK
08.07.2024
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
08.07.2024

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku rozpoczął rekrutację na stanowisko pomocnicze i obsługi - pedagog na zastępstwo. Aplikacje przyjmowane są do dnia 19.07.2024 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk