INFORMACJA
Oferta pracy – Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Oferta pracy - Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Zdjęcie poglądowe. Zawiera napis: Oferta pracy. Autor: Marcin Mielewczyk
25.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.05.2023

Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Gdańsku serdecznie zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko psychologa na zastępstwo. Nabór potrwa do dnia 09.06.2023 r. Szczegółowe informacje w załączniku.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk