INFORMACJA
KGRAFIKA POGLĄDOWA PRZEDSTAWIAJĄCA INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Konsultacje społeczne programu pod nazwą „Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030”

GRAFIKA POGLĄDOWA PRZEDSTAWIAJĄCA INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu pod nazwą „Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030”’, które potrwają do 14 kwietnia br.

Konsultacje społeczne

Po przyjęciu w dniu 9 marca br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwały Nr 253/435/23 w sprawie projektu programu pod nazwą „Regionalny Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pomorska Ekonomia Społeczna 2030” został on skierowany do konsultacji społecznych, które trwać będą do 14 kwietnia br.

Uwagi

Wszelkie uwagi do dokumentu prosimy przekazywać w formularzu konsultacyjnym drogą e-mailową na adres: k.pawlowski@pomorskie.eu lub listem tradycyjnym na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Z niezbędną dokumentacją można również zapoznać się w sekretariacie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy u ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku, gdzie będzie ona wyłożona do wglądu i gdzie w powyższym terminie można złożyć ustnie do protokołu uwagi i wnioski.

Program będzie także konsultowany na specjalnie zorganizowanych spotkaniach. O miejscu i terminie będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

 

W załączeniu przekazujemy formularz do zgłaszania uwag i wniosków oraz projekt programu.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk