INFORMACJA
Zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności?

Zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności?

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Konferencja regionalna. Profilaktyka wtórna. Jak uniknąć niesamodzielności? Autor: Marcin Mielewczyk
16.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.05.2023

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Samorząd Województwa Pomorskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców woj. pomorskiego, zachęcenie samorządów do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktyki zdrowotnej na przykładzie wybranych zagadnień z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologii, ginekologii onkologicznej oraz diabetologii. Wybrano te trzy obszary z uwagi na zwiększającą się stale liczbę diagnozowanych pacjentów onkologicznych i diabetologicznych, co dodatkowo pogłębiła jeszcze pandemia koronawirusa. Organizatorom zależy szczególnie aby uczestnicy konferencji poznali korzyści wynikające z odpowiednio szybkiej diagnostyki tych chorób, czemu służyć mogą właśnie dobrze przygotowane i wdrożone programy profilaktyczne.

Miejsce, data, zapisy

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym 31 maja 2023 r. (środa). Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 9:00, a zakończenie konferencji na godz. 13:40.
Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem dostępnym TUTAJ.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk