Sytuacja osób w kryzysie bezdomności w okresie pandemii COVID-19. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz komisji ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności wzywają wszystkie właściwe organy i instytucje do natychmiastowego działania na rzecz wsparcia osób doświadczających bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością lub wykluczeniem mieszkaniowym. Stosowne stanowisko w przedmiotowej sprawie przesłane zostało m.in. do samorządów.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 - przedłużony termin składania wniosków [INFORMACJA]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłużył termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 30 czerwca 2020 r. Decyzję podjęto w związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Środki na opiekę wytchnieniową dla samorządów. Do 3 kwietnia trwa nabór w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2020”[PILNE]

Zachęcamy pomorskie samorządy do udziały w naborze wniosków w programie, w ramach którego możliwe jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla osób zależnych. Sytuacja osób z niepełnoprawnościami i seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów stała się w związku ze stanem epidemii jeszcze trudniejsza. Wiele placówek świadczących dzienne wsparcie dla tych osób nie może bowiem normalnie funkcjonować. Ponadto z powodu stanu epidemii w wielu gminach usługi opiekuńcze zostały znacznie ograniczone. Wynika to m.in. z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób świadczących tego typu usługi.

Apel o wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kilka dni temu przedłożył apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie działań antykryzysowych, związanych z pandemią na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co na to Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej? O tym w artykule.

Zmiana terminarza w konkursie na tworzenie CUS [INFORMACJA MRPIPS]

W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER dokonano zmiany terminarza przyjmowania wniosków w konkursie na tworzenie centrów usług społecznych.

Mapa podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza już dostępna! Wejdź i sprawdź

Zachęcamy Państwa do skorzystania z mapy stworzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Narzędzie to stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej działających na terenie województwa pomorskiego.

Sytuacja pomorskich przedsiębiorstw społecznych w obliczu pandemii

Zagrożenie spowodowane koronawirusem bez wątpienia odciska piętno na gospodarce całego kraju. Jak w tym trudnym czasie radzą sobie Pomorzanie ? Zapytaliśmy o to przedstawicieli pomorskich przedsiębiorstw społecznych.

Pomoc w dostarczeniu żywności osobom objętym kwarantanną [INFORMACJA]

Osobom potrzebującym, które są objęte kwarantanną, żywność będzie dostarczana bezpośrednio do domów przez strażaków, policję, wojsko. W akcję włączyły się ośrodki pomocy społecznej i Banki Żywności. W tej chwili kwarantannę z powodu koronawirusa odbywa w Polsce prawie 8 tysięcy osób. Każda z nich musi zostać w domu przez 14 dni.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. Formularz dostępny od 26 marca w Centralnej Aplikacji Statystycznej [PILNE]

Zbliża się termin przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Przypominamy termin ten upływa 30 kwietnia! Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz OZPS dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej od 26 marca br..

Pomoc w dostarczeniu żywności osobom objętym kwarantanną [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia zapas żywności.
Fot. Bank Żywności

Osobom potrzebującym, które są objęte kwarantanną, żywność będzie dostarczana bezpośrednio do domów przez strażaków, policję, wojsko. W akcję włączyły się ośrodki pomocy społecznej i Banki Żywności. W tej chwili kwarantannę z powodu koronawirusa odbywa w Polsce prawie 8 tysięcy osób. Każda z nich musi zostać w domu przez 14 dni.

 

W czasie kwarantanny bezwzględnie nie wolno wychodzić z domu (pod karą grzywny), a także trzeba unikać kontaktu z innymi, np. domownikami. W związku z tym problemem może być zdobycie żywności, szczególnie przez osoby samotne czy ubogie.

 

Policjant lub strażak dostarczą jedzenie

Dla osób objętych kwarantanną, które potrzebują pomocy, ustalono specjalne procedury dostarczania żywności. Na kwarantannę kierują obywateli służby sanitarne. – Sanepid przesyła do odpowiednich ośrodków pomocy społecznej listę osób, które są objęte kwarantanną – mówi Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. – Następnie pracownicy ośrodków sprawdzają, czy dana osoba potrzebuje wsparcia paczką żywnościową. Obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi 1100 zł na osobę lub 1400 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Weryfikacja najczęściej jest telefoniczna, ale bardzo często OPS-y mają informacje o takich osobach już w swoich bazach – wyjaśnia Weremko.

Jeśli będzie trzeba pomóc osobie przebywającej na zaleconej przez sanepid kwarantannie, pracownik OPS skontaktuje się z Bankiem Żywności, który zabezpieczy paczki żywnościowe. – Jesteśmy przygotowani na to, by zorganizować dla osoby potrzebującej i zweryfikowanej przez OPS zapas jedzenia – zaznacza Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście. – Mamy odpowiednią ilość m.in. makaronów, kasz, ryżu, serów, szynki w puszcze, groszku z marchewką, fasolki i soków – wymienia Chabel.

Żywność będą dostarczali policjanci, strażacy z ochotniczych straży pożarnych oraz wojskowi Wojsk Obrony Terytorialnej. Koordynacją rozwożenia paczek zajmą się odpowiednie ośrodki pomocy społecznej.

Zdobycie jedzenia może także problemem dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które w czasie epidemii dla bezpieczeństwa powinny zostać w domu. W całym województwie organizują się oddolne grupy, łączące osoby prywatne oraz właścicieli sklepów i restauracji, którzy mogą dostarczyć jedzenie. Na klatkach schodowych znaleźć można ogłoszenia sąsiadów, którzy chętnie zrobią zakupy, wyprowadzą psa i przyniosą leki z apteki.

Oprac. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

 

Obiad z Facebooka, lista zakupów na drzwiach

W serwisie społecznościowym Facebook powstała grupa Widzialna Ręka Trójmiasto, którą tworzy już prawie 8 tys. chętnych do pomocy osób. Grupa jest tablicą ogłoszeń, gdzie znaleźć można informacje m.in. o osobach poszukających wsparcia, akcjach szycia maseczek dla pracowników szpitali przez krawcowe. Są tam nawet oferty pracy dla tych, którzy stracili zatrudnienie ze względu na wstrzymanie działalności niektórych branż. Działa także ogólnopolska akacja internetowa Widzialna Ręka. Włączyło się do niej prawie 70 tys. osób.

Innym wyjściem z sytuacji jest korzystanie ze sklepów internetowych i możliwości zamawiania jedzenia z dowozem.

 

Masz pytania? Zapytaj pracownika ośrodka pomocy

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej ze wszystkich gmin Pomorza udzielają informacji i odpowiadają na pytania mieszkańców. Można do nich dzwonić w sprawach dostarczania żywności dla osób starszych i samotnych oraz pomocy społeczne,  dotyczącej m.in. pieczy zastępczej, ośrodków wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów seniora.

Zob. lista telefonów do OPS-ów.

W nagłych przypadkach można także dzwonić na infolinię Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku (nr tel. 58 30 77 565 czynny w godz. 7.45-18.00).

view szablon artykułu