Pomorską Radę Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom tworzą praktycy – przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień i jako ciało doradcze będzie służyła mieszkańcom województwa pomorskiego poprzez wsparcie merytoryczne, inicjujące, opiniotwórcze oraz rekomendujące dla decyzji podejmowanych przez samorząd województwa.

Członkowie Rady:

1) Justyna Rozbicka-Stanisławska – przedstawicielka Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, Przewodnicząca Rady

2) Izabela Orlikowska-Kawska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień  w Starogardzie Gdańskim

3) Eliza Weirowska – przedstawicielka Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Gdańsku

4) Jolanta Łazuga-Koczurowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Monar, przedstawicielka Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

5) Małgorzata Pobłocka – przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii w Gdańsku, ekspert KCPU ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6) Wojciech Waldman – przedstawiciel Pomorskiego Centrum Toksykologii  w Gdańsku

7) Zygmunt Medowski – przedstawiciel Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego

8) Donat Kuczewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”, Ośrodek Readaptacji Eko „Szkoła Życia” w Wandzinie

9) Zbigniew Urbaniak – przedstawiciel Stowarzyszenia „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna w Broczynie

Do zadań Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom należy:

1) współrealizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

2) występowanie z inicjatywami legislacyjnymi

3) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją Programów oraz w sprawach dotyczących specyfiki profilaktyki w województwie pomorskim;

4) współpraca przy przygotowaniu projektu Programów;

5) wypracowanie i rekomendowanie wypracowanych standardów realizacji programów terapeutycznych;

6) nawiązywanie i rozwijanie współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.