Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych osób realizujących zadania w ramach WRiSPZ [OGŁOSZENIE]

Fot. ©Depositphotos/ jannystockphoto

Zachęcamy do wypełniania ankiety wszystkie osoby pracujące i współpracujące w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na odpowiedzi czekamy do 03.01.2020 r.

Szkolenia w oparciu o diagnozę

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z Funduszy Europejskich  pn. „Partnerstwo dla Rodziny", rozpoczął diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników oraz przedstawicieli instytucji i służb zaangażowanych w realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Przypominamy też, że szkolenia organizowane w ramach projektu będą bezpłatne dla wszystkich uczestników.

 

Rzeczywiste potrzeby

Zachęcamy do wypełniania ankiety wszystkie osoby pracujące i współpracujące w ramach ww. ustawy. Dzięki zebranym informacjom będziemy mogli przygotować ofertę szkoleniową w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie samych zainteresowanych oraz wzbogacić ją o Państwa sugestie. 

 

Ankieta

Ankietę z podziałem na regiony znajdą Państwo w poniższych linkach. Na ich wypełnienie czekamy do 03.01.2020 r.

 

Link kierujący do ankiety (województwo pomorskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWG2rqebnpIDAgRqM3ASOncgjLu0b5nfBOBBtQIRfSLXv1ww/viewform?usp=sf_link

 

Link  kierujący do ankiety (województwo warmińsko-mazurskie): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ed2PKSbANalUWCCEuVOliNxgDvPImy14JyV364VxWPmWZQ/viewform?usp=sf_link

view szablon artykułu