Deklaracja dotycząca partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym [KONSULTACJE SPOŁ. UNICEF]

Fot. ©Depositphotos/mikdam

Konsultacje dotyczą dokumentu przygotowanego przez młodzież z Unii Europejskiej we współpracy z ekspertami i UNICEF. Dokument ten to Deklaracja dotycząca partycypacji dzieci i młodzieży w życiu społecznym i procesach decyzyjnych odbywających się na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Skierowana jest do decydentów – liderów państw członkowskich UE i przedstawicieli władz Unii. Młodzież prosi i domaga się w niej, by ich zdanie było brane pod uwagę i by mieli szansę uczestniczyć we wszystkich procesach, które ich dotyczą. Oczekują powołania i stworzenia właściwych mechanizmów, które im to umożliwią.


Dla UNICEF, który we wszystkich swych działaniach kieruje się zapisami Konwencji o prawach dziecka, jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż daje szansę na realizację zapisu Artykuły 12 tegoż dokumentu. Wierzymy, że szerokie konsultacje i dotarcie do jak największej grupy młodych ludzi, a więc samych zainteresowanych partycypacją, zebranie ich opinii na ten temat i zaprezentowanie ich najważniejszym osobo stanowiącym prawo w Unii Europejskiej, przyczynią się do wprowadzenia realnej zmiany w tym obszarze.

Przesyłamy Państwu w załączeniu tekst Deklaracji, którą prosimy o udostępnienie uczniom najstarszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniów, którzy zapoznają się z treścią dokumentu prosimy o uzupełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, w której będą mogli wyrazić swoje poparcie lub jego brak dla idei partycypacji młodych ludzi i poinformować o swoich oczekiwaniach. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o tych konsultacjach wśród Państwa podopiecznych (młodzieży w klasach 7-8 i starszych) i zachęcenie ich do zaangażowania się w ten proces konsultacji.

Wszystkie informacje, w tym tekst Deklaracji wraz z linkiem do ankiety znajdą Państwo na stronie  https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Nasze-dzialania/Biezace-dzialania/Glos-Mlodziezy-w-sprawie-partycypacji

Prosimy o przekazanie tych danych młodzieży. Dziękujemy!

UNICEF Polska

 

Do pobrania:

view szablon artykułu