Dwudniowe szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia oraz informację projektową.
Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia oraz informację projektową.

W dniach 19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny".

W dniach  19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia: „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami, praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań  i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji" i „Wczesne wykrywanie/ rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy" zorganizowane w związku z realizacją projektu „Partnerstwo dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach uczestniczyło pięćdziesięciu przedstawicieli systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa pomorskiego. Szkolenia w ramach projektu  „Partnerstwo dla Rodziny" organizowane są dla  pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  w tym podmiotów zaangażowanych w  realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa pomorskiego (np. asystentów rodziny, rodzin zastępczych, pomocowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych).

view szablon artykułu