PARTNERSTWO DLA RODZINY
Szkolenia On-Line - plakat

Bezpłatne szkolenia dla osób realizujących zadania dot. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Szkolenia online. Projekt: Partnerstwo dla rodziny. Autor: Marcin Mielewczyk

Serdecznie zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych w ramach projektu Partnerstwo dla Rodziny, który obejmuje wsparciem pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zostały ostatnie miejsca!

Szkolenia

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia w formule online:

  1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych – 13.12.2021r.
  2. Organizacja efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Delegowanie uprawnień w obszarze polityki społecznej – 14.12.2021r.
  3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zadania, metodyka pracy, uprawnienia i dokumentowanie pracy – szkolenie jednodniowe, dwa terminy – 16.12.2021r. oraz 17.12.2021r.

Zapisy

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach mogą się kontaktować z Małgorzatą Lipniewicz z ROPS: M.Lipniewicz@pomorskie.eu lub pod numerem telefonu 58 3268564.

Projekt

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem wsparcia w projekcie, na stronie ROPS: https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/0/Harmonogram+wsparcia+w+projekcie+Partnerstwo+dla+Rodziny+-+aktualizacja.pdf/22a7d142-c855-4cbc-995e-99f4311832ec

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk