PARTNERSTWO DLA RODZINY
Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny” [INFORMACJA]

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia w ramach projektu "Partnerstwo dla rodziny" [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Projekt: Partnerstwo dla rodziny. Ostatnie miejsca na szkolenia!
01.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
01.09.2022

Pozostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia które organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku w ramach projektu Partnerstwo dla Rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są to bezpłatne szkolenia dla pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. We wrześniu wolne miejsca mamy na szkolenia:

  • Współpraca interdyscyplinarna na rzecz wpierania rodziny z udziałem podmiotów zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym interdyscyplinarna diagnoza – 13-14.09.2022 r.
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami  – 15-16.09.2022 r.

Szkolenia odbędą się w „Hotelu pod Orłem” w Kartuzach, rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Dla wszystkich uczestników przewidziano obiad i serwis kawowy, a dla osób dojeżdżających ponad 50 km również nocleg oraz kolację i śniadanie. Dojazd należy zorganizować we własnym zakresie, założenia projektu nie przewidują finansowania dojazdu.

Osoby chcące wziąć udział w którymś z powyższych szkoleń prosimy o kontakt pod nr telefonu 58 3268564 lub na adres: M.Lipniewicz@pomorskie.eu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk