PARTNERSTWO DLA RODZINY
Zaproszenie na szkolenie – Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Zaproszenie na szkolenie - Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Projekt - partnerstwo dla rodziny. Autor: Marcin Mielewczyk
25.05.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.05.2023

Pozostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia które organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku w ramach projektu Partnerstwo dla Rodziny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Są to bezpłatne szkolenia dla pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W czerwcu mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na szkolenie pt. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku w hotelu Amber dnia 05.06.2023 r. i rozpocznie się o godzinie 9:00.

Dla wszystkich uczestników przewidziano obiad i serwis kawowy. Dojazd należy zorganizować we własnym zakresie, założenia projektu nie przewidują jego finansowania.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 3268564.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk