PARTNERSTWO DLA RODZINY
Trwa cykl szkoleń w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” [RELACJA]

Trwa cykl szkoleń w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny" [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia realizowanego w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny".
02.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
02.09.2022

W ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” od czerwca 2022 r. trwa kolejny cykl szkoleń realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ostatnich miesiącach odbyło się dwanaście szkoleń na tematy związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  1. „ Współpraca interdyscyplinarna na rzecz wspierania rodziny z udziałem podmiotów zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym interdyscyplinarna diagnoza” 8-9.06.2022 r. Mrągowo
  2. „Wczesne wykrywanie/rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy” 22-24.06.2022 r., 9-11.08.2022 Kartuzy/ 25-27.07.2022 r. Mrągowo
  3. „Praca z rodziną z problemem uzależnienia” 28-30.06.2022 r. Kartuzy
  4. „Wczesne wykrywanie/rozpoznanie syndromów dziecka krzywdzonego. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy” 22-24.06.2022 r., 9-11.08.2022 Kartuzy/ 25-27.07.2022 r. Mrągowo
  5. „Praca z dzieckiem z zaburzeniami osobowości, zachowań i rozwoju oraz praca z dzieckiem w depresji i zaburzonymi więziami” 2-4.08.2022 r. Kartuzy/ 10-12.08.2022 r. Mrągowo
  6. „Praca z osobą doświadczającą przemocy + Praca z osobą stosującą przemoc” 11-13.07.2022 r. Mrągowo/ 22-24.08.2022 r. Kartuzy

W ramach bieżącego cyklu w  szkoleniach udział wzięło 236 uczestników z terenu województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Będą one również kontynuowane we wrześniu i październiku zgodnie z harmonogramem dostępnym poniżej.

Wsparcie w ramach projektu  „Partnerstwo dla Rodziny” dedykowane jest dla  pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  w tym podmiotów zaangażowanych w  realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego (np. asystentów rodziny, rodzin zastępczych, pomocowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także przedstawicieli jednostek oświatowych oraz policji.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk