Jak skutecznie wspierać osoby w kryzysie psychicznym? Zapraszamy na spotkanie w Kościerzynie

Fot. ©Depositphotos/lightsource

Zmiany zachodzące współcześnie w społeczeństwie powodują m.in. że co raz częściej kluczowym wyzwaniem dla wielu instytucji pomocy i integracji społecznej i ich otoczenia staje się zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom doświadczającym kryzysów psychicznych. Istotną kwestią w tym zakresie jest przede wszystkim obszar aktywizacji społeczno-zawodowej tej grupy osób.


Przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na spotkanie pn.:

Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej mające na celu wsparcie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego"

Spotkanie odbędzie się 10 października 2019 roku w Hotelu GRYF w Kościerzynie przy ul. Ogrodowej 2. Początek spotkania o godzinie 10.00, koniec przewidywany jest natomiast o godzinie 13.30. Spotkanie będzie miało formę warsztatową. W programie m.in.:

1. Czym jest kryzys psychiczny?

  • Polska na tle Europy (dane statystyczne)
  • Rodzaje zaburzeń psychicznych
  • Sposoby wsparcia osób doświadczających kryzysu psychicznego

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w kryzysie psychicznym - Dyskusja.

3. Dobre praktyki, przykłady: warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, staże i praktyki, mieszkania chronione, trener pracy, centra zdrowia psychicznego.

4. Podsumowanie.

Zapisy i kontakt w sprawie spotkania:

Barbara Niemiec
58 32 68 812
e-mail: b.niemiec@pomorskie.eu

Na spotkanie obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ DO POBRANIA

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie Subregionalne organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP, w ramach projektu pn.: Pomorski System Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

view szablon artykułu