Już tylko do końca stycznia można wziąć udział w badaniu w ramach Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych [ZAPROSZENIE]

Zdjęcie przedstawia logotyp zachęcający do udziału w badaniu. Źródło: EUCLID
Zdjęcie przedstawia logotyp zachęcający do udziału w badaniu. Źródło: EUCLID

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w pierwszej polskiej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM) organizowanego przy Komisji Europejskiej przez EUCLID. Wyniki badań będą miały duży wpływ na planowanie przez Komisję Europejską wsparcia przedsiębiorstw społecznych w Europie i istotne przełożenie na system wsparcia w Polsce. Ankietę badawczą wypełnić można on-line do końca stycznia!

 

Dlaczego udział w badaniu jest ważny?

Odpowiedzi udzielone w arkuszu badawczym pomogą rozwiązać problem braku danych na temat przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw typu start-up na poziomie krajowym i europejskim. Zebrane dane pomogą też prawodawcom, decydentom i podmiotom finansującym lepiej zrozumieć wyzwania i potrzeby, przed którymi stoi przedsiębiorca społeczny, jako organizacja nastawiona na pozytywny wpływ na społeczeństwo i/lub środowisko naturalne. Wyniki badań pozwolą również na rozwój lepszego finansowania, ustawodawstwa, polityk i wsparcia przedsiębiorstw społecznych w przyszłości. Są one i będą prezentowane na spotkaniach z krajowymi i unijnymi decydentami oraz inwestorami a także podczas innych ważnych wydarzeń. Dotychczas dane ESEM przyczyniły się do opracowania planu działania UE na rzecz ekonomii społecznej, który jest obecnie przygotowywany przez Komisję Europejską, wpłynęły też na prawodawstwo i możliwości finansowania w niektórych krajach.

Jak wziąć udział?

Arkusz online dostępny jest tutaj: link-naciśnij. Osoby odpowiedzialne za badania polskiej edycji:

  • Marzena Starnawska, Uniwersytet Warszawski
  • Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska
view szablon artykułu