Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa - przedstawia napis Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
Grafika poglądowa - przedstawia napis Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Konsultacje potrwają do 25 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022". W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu. Projekt programu dostępny jest m.in

Uwagi

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 8 października 2021 r. do 25 października 2021 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego poniżej. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 25.10.2021 roku. Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Osobą do kontaktu jest Pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572

Do pobrania

view szablon artykułu