KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

16.11.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
16.11.2023

Sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z konsultacji Programu Współpracy Samorządu województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, które odbywały się w dniach 3-18 października 2023 r.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk