Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025 [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025. Autor: Marcin Mielewczyk
Grafika poglądowa. Przedstawia napis Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy SWP z NGO na lata 2022-2025. Autor: Marcin Mielewczyk

Serdecznie zapraszamy do konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025. Konsultacje potrwają od 19 października 2021 r. do 31 października 2021 r.

 

Konsultacje

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025". W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Uwagi

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 19 października 2021 r. do 31 października 2021 r. za pomocą formularza w wersji Word. Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 31.10.2021 roku. Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Osobą do kontaktu jest Pani Agata Chrul, kierownik referatu Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel: 58 32 68 572.

Do pobrania

 

view szablon artykułu