Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia uczeników Lokalnego Forum Międzysektorowego w Tczewie, które odbyło się 1 lipca 2021 roku. Fot. Małgorzata Justa
Zdjęcie przedstawia uczeników Lokalnego Forum Międzysektorowego w Tczewie, które odbyło się 1 lipca 2021 roku. Fot. Małgorzata Justa

W czwartek 1 lipca 2021 r. odbyło się Lokalne Forum Międzysektorowe w Tczewie pod hasłem „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego miasta Tczewa", które skupiało osoby ze środowiska biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu.

Partnerzy i uczestnicy spotkania

Organizatorem wydarzenia była UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju, którą reprezentowała Natalia Siuda. Organizatorka opowiedziała m.in. o działalności fundacji i Funduszu Inicjowania Rozwoju. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -  współorganizator spotkania - reprezentował Maciej Kochanowski, który opowiedział o plusach współpracy międzysektorowej, podkreślając ważną rolę społeczności lokalnej. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Urzędu Miasta Tczew, firmy Flex, Mikrostyk,  Ośrodka Ekonomii Społecznej Dobra Robota, Fundacji Pokolenia i Spółdzielni socjalnej Heca.

Dobre praktyki

Podczas spotkania uczestnicy mogli zainspirować się dobrymi praktykami partnerstw między biznesem a organizacjami społecznymi na przykładzie firmy Farm Frites Poland (mającej siedzibę w Lęborku), która jest wiodącym producentem wyrobów ziemniaczanych. W 2021 r. lęborska firma po raz pierwszy zorganizowała Konkurs Grantowy – Fabrykę Lokalnych Innowacji, z myślą o społeczności lokalnej. Celem konkursu było m.in. zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu Miasta Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej w działania na rzecz lokalnej społeczności. Nagrodzono kilka ciekawych projektów, np. Cztery trasy na każdą porę roku. Oprócz firmy Farm Frites swoje wystąpienia mieli przedstawiciel samorządu w Tczewie, który mówił o udziale w programie „Czyste Powietrze 2018-2029" oraz przedstawiciel Fundacji Pokolenia, mówiąc o Funduszu Akumulator Społeczny, który wspiera lokalne inicjatywy mieszkańców (www.akumulatorspoleczny.pl).

Panel dyskusyjny

Interesującym punktem spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego reprezentanci firm Flex, Mikrostyk, Urzędu Miasta Tczewa oraz Spółdzielni Socjalnej „Heca" rozmawiali o tczewskich wyzwaniach społeczno-gospodarczych. Paneliści dzielili się swoimi refleksjami na temat tego, czym jest dla nich zrównoważone miasto. Mówili, że jest to miasto bezpieczne i stawiające w centrum człowieka. To także miasto mobilne, w którym można swobodnie przemieszczać się, niezależnie od środka transportu. Padały hasła takie jak odpowiedzialność, świadomość, potrzeby, przestrzeń, równowaga, innowacyjność, CSR.

Warsztaty

W dalszej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach Design Thinking, podczas których wspólnie kreowano nową rzeczywistość na rzecz zrównoważonego Miasta Tczewa. Postawione zostało wyzwanie: Jak zaangażować społeczność Tczewa, w tym NGO, biznes i instytucje publiczne, na rzecz wspólnych działań w obszarze ochrony klimatu? Celem warsztatów było więc wypracowanie wspólnych rozwiązań w tym temacie. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji współpracy firm, organizacji i instytucji na rzecz współpracy międzysektorowej na rzecz realizacji celu.

Wydarzenie było częścią projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć z Lokalnego Forum Międzysektorowego w Tczewie Fot. Małgorzata Justa

view szablon artykułu