Ogłoszenie o konkursie na utworzenie Klubów Integracji Społecznej

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs ofert na wybór podmiotów, które utworzą 32 Kluby Integracji Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z opracowanym w projekcie Wzorcem Nowego profilu usług reintegracyjnych.

Wyłonione organizacje pozarządowe i podmioty będą prowadzić zajęcia reintegracyjne. W ramach konkursu dofinansowane zostaną maksymalnie 32 nowe Kluby Integracji Społecznej utworzone na terenie 6 województw. 

Termin składania dokumentów upływa 29 kwietnia 2019 r.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronach Ministerstwa:

view szablon artykułu