Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - "Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów"

fot. Barbara Bałka

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Program Wieloletni „Senior+" na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020  przedstawił Damian Zasada z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Prezentacja do pobrania

Informacje na temat realizacji Programu Senior+ na terenie naszego województwa zaprezentowała Agnieszka Depka z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Prezentacja do pobrania

Źródła finansowania działalności Gminnych Rad Seniorów przedstawiła Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokumenty do pobrania: 

prezentacja

diagnoza

Panel dyskusyjny „Partycypacja społeczna osób starszych" moderował  Maciej Kisała  z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

view szablon artykułu