Uroczystości w dawnym obozie dla internowanych w Strzebielinku

W niedzilę 18 sierpnia br. odbyły się uroczystości w dawnym obozie dla internowanych w Strzebielinku. Fot. R.Plewa

W niedzielę 18 sierpnia br., członkowie stowarzyszenia „Strzebielinek" zaprosili wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały Solidarności do wzięcia udziału w uroczystości, która na celu miała upamiętnienie osób internowanych w obozie w Strzebielinku .

W okresie od 13 grudnia 1981 roku do 23 grudnia 1982 roku w obozie dla internowanych władze komunistyczne pozbawiły wolności 501 członków i sympatyków NSZZ „Solidarność". Pod dawnym budynkiem obozu, gdzie obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej osoby bliskie ideałom Solidarności, parlamentarzyści, posłowie, przedstawiciele wojewody oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, zebrali się, aby oddać hołd wszystkim, dzięki którym to miejsce stało się symbolem wolnej, demokratycznej Polski i miejscem edukacji młodych osób.

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Pani Tamara von Wiecka-Olszewska odczytała uroczysty list skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej, a także złożyła wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą.

List Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Po uroczystościach w Strzebielinku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny i zmarłych „Strzebielinkowców".

Galeria zdjęć Fot.: R. Plewa

view szablon artykułu

Obsługę merytoryczną Kolegium prowadzi
Pani Tamara von Wiecka - Olszewska
tel. : 58 326 88 97
e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Referat
Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego