OZPS
Stock photo - konsultacje

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Od pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy następujące informacje dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.

  • Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 nie ulegnie zmianie w stosunku do formularza za rok 2014.
  • Formularz zostanie udostępniony w Centralnej Aplikacji Statystycznej około 7 marca br..
  • Obecnie trwa proces zasilania danymi ze sprawozdań i GUS.

Do pobrania, objaśnienia oraz wskaźniki za rok 2014 w celu ewentualnego przygotowania danych.

Formularz OZPS 2014

Objasnienia OZPS 2014

Wskazniki OZPS 2014

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk