POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Pomorskie Forum Rad Seniorów

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów – „Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów”

fot. Barbara Bałka
13.12.2017
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
13.12.2017

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 przedstawił Damian Zasada z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Prezentacja do pobrania

Informacje na temat realizacji Programu Senior+ na terenie naszego województwa zaprezentowała Agnieszka Depka z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Prezentacja do pobrania

Źródła finansowania działalności Gminnych Rad Seniorów przedstawiła Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dokumenty do pobrania:

prezentacja

diagnoza

Panel dyskusyjny „Partycypacja społeczna osób starszych” moderował Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk