BADANIA I ANALIZY
Stock photo - konsultacje

Informacja na temat Formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok

07.03.2018
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
07.03.2018

Źródło informacji: http://rjps.mpips.gov.pl/web/centrala/ozps

W związku z zbliżającym się nowym okresem sprawozdawczym, został opracowany nowy wzór formularza oceny zasobów pomocy społecznej.

Zgodnie z Państwa sugestiami wprowadzone zostały zmiany w klasyfikacji budżetowej za rok 2017, dodane zostało świadczenie wychowawcze, wprowadzono nowy typ jednostki.

Wzór formularza wraz z objaśnieniami jest już do pobrania:

Wzór formularza

Objaśnienia

Dodatkowo, pragniemy przypomnieć, że w ramach mechanizmów w CAS istnieje możliwość rozbudowania swojej oceny o elementy graficzne, w tym wykresy, porównania, itd.
Instrukcja tworzenia wykresów, porównań i wstawiania ich do oceny jest do pobrania tutaj.
Według informacji uzyskanych od przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej(CAS) od 20 marca.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk