POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

fot. Maciej Kochanowski ROPS
27.06.2018
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
27.06.2018

We wtorek 26 czerwca, w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej osób starszych. Rozmawiano m.in.: o pobudzaniu aktywności społecznej seniorów ale również o usługach opiekuńczych dla osób starszych.

W wydarzeniu udział wzięło około 50 osób, reprezentujących różne instytucje z obszaru województwa pomorskiego m.in.: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, rady seniorów oraz ośrodki pomocy społecznej.

Seminarium otworzyła Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz
Pan Marek Olechnowicz – Prezes Stowarzyszenia „Podaj Rękę”.

W pierwszej części seminarium Pani Barbara Bałka z ROPS UMWP, przedstawiła zgromadzonym najważniejsze informacje oraz dane dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów w województwie pomorskim. Następnie podczas swojego wystąpienia Pan Jerzy Boczoń z Fundacji RC, podjął temat zakładania rad seniorów w gminach. Na koniec pierwszej części seminarium Pan Marek Olechnowicz ze Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, zaprezentował pomorski model aktywizacji, animacji międzypokoleniowej i usług opiekuńczych – „Senior Pomorski”.

Po krótkiej przerwie uczestnicy seminarium mieli okazję wziąć udział w warsztacie animacyjno-partycypacyjnym.

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Podaj Rękę”.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z seminarium:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk