POMORSKIE FORUM RAD SENIORÓW
Przed nami kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów

Przed nami kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów [6.03.2019]

Kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów odbędzie się w środę 6 marca 2019 roku w sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
14.02.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
14.02.2019

Pierwsze spotkanie w ramach Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym roku odbędzie się w środę 6 marca. Miejscem spotkania będzie sala Herbowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Tym razem tematyka Pomorskiego Forum Rad Seniorów koncentrować będzie się na kwestiach związanych z konkursem o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”, tworzeniem warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, finansowaniu aktywności seniorów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki z badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców w wieku 60+.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00, zakończenie planowane jest o godz. 14:00. W załączeniu przekazuję program przedsięwzięcia oraz formularz zgłoszeniowy

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 28 lutego 2019r. pod nr tel. (58) 32-68-734, lub na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk