BADANIA I ANALIZY
Przemowa - stock photo

[OZPS] Szkolenia dotyczące sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla OPS/PCPR

Fot. ©Depositphotos/kasto
07.04.2019
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
AUTOR
Maciej Kochanowski
Maciej
Kochanowski
07.04.2019

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych organizuje cykl szkoleń w zakresie sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. Rekrutacja potrwa do 18 kwietnia 2019 r.

Szkolenia obejmować będą następujący zakres:

  • sposób przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej, w tym prezentację zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej wprowadzonych w 2019 r. w zakresie raportów graficznych i sposobów ich prezentacji, pól opisowych, informacji o wskaźnikach oceny zasobów pomocy społecznej oraz metodach ich interpretacji, współpracy z organizacjami działającymi na poziomie lokalnym w zakresie pozyskiwania danych do oceny zasobów pomocy społecznej,
  • warsztaty praktyczne dotyczące sposobu formułowania i prezentowania wniosków i rekomendacji w ocenie zasobów pomocy społecznej.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową: https://rejestracja.ipiss.com.pl/

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” POWR.02.05.00-00-0111/16 realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego realizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o szkoleniach na stronie internetowej MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk