BADANIA I ANALIZY
Stock photo - konsultacje

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. Formularz dostępny od 26 marca w Centralnej Aplikacji Statystycznej [PILNE]

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zbliża się termin przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Przypominamy termin ten upływa 30 kwietnia! Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz OZPS dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej od 26 marca br.

Obowiązek przygotowania dokumentu Oceny wynika z art. 16A Ustawy z dnia o 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ramach projektu pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”, realizowanego w ramach PO WER (2.5 Skuteczna pomoc społeczna) przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku formularz OZPS został kompleksowo przebudowany.

W ramach projektu, zorganizowano m.in. szkolenia dla pracowników OPS/PCPR oraz przygotowano opracowanie pt. „Samouczek obsługi systemu CAS. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej przez gminy i powiaty„. Samouczek został przygotowany na podstawie formularza OZPS za rok 2018, w związku z tym samouczek może nie uwzględniać pewnych zmian, które zostaną wprowadzone w aktualnej wersji. Spodziewać należy się mimo wszystko iż znaczna część udostępnionego wkrótce formularza odpowiadać będzie wersji z roku ubiegłego, w związku z tym zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.

Samouczek przydatny może być przede wszystkim dla osób, które po raz pierwszy przygotowywać będą Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w gminach i powiatach. Ponadto zachęcamy do rozpoczęcia procesu gromadzenia danych przydatnych do sporządzenia Oceny jeszcze przed opublikowaniem formularza w CAS na podstawie zakresu jaki obowiązywał w roku ubiegłym.

Dokument dostępny do pobrania

„Samouczek obsługi systemu CAS. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej przez gminy i powiaty” [.PDF rozmiar 5,34 MB]

W razie problemów związanych z przygotowaniem Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 prosimy o kontakt z pracownikiem ROPS Maciejem Kochanowskim, tel. 58 326 87 54 e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk