BADANIA I ANALIZY
Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. Prezentujemy projekty formularza i objaśnień do OZPS [INFORMACJA, PLIKI DO POBRANIA]

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia dokumentację oraz tekst "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok". Autor: Marcin Mielewczyk
25.03.2021
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
AUTOR
Marzena Dybowska
Marzena
Dybowska
25.03.2021

Został nieco ponad miesiąc do przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Termin upływa 30 kwietnia. Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej formularz OZPS za 2020 rok dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej najprawdopodobniej pod koniec marca br.

Na ten moment Ministerstwo prezentuje gminom oraz powiatom projekty formularza i objaśnień OZPS za rok 2020 przekazany do implementacji za rok 2020, do stosownego wykorzystania. Dokument może stanowić podstawę do zbierania danych do bieżącej edycji OZPS. Przypominamy, że obowiązek przygotowania dokumentu Oceny wynika z art. 16A Ustawy z dnia o 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Formularz i objaśnienia

Załączony poniżej projekt formularza zawiera tabele do wypełniania przez gminy i powiaty. Dane, które należy zamieścić, dotyczą m.in. sytuacji demograficznej i społecznej, osób korzystających z pomocy i wsparcia czy zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia. W formularzu OZPS prezentowane dane dotyczyć mają 3-letniego okresu analizy: roku przed rokiem oceny, roku, za który przeprowadza się ocenę oraz kolejnego roku (prognoza). Formularz jest przekazywany do ROPS bez względu na fakt przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji przez radę gminy, radę powiatu lub radę miasta na prawach powiatu. Poniżej załączone są także projekt objaśnień, gdzie krok po kroku opisane jest jak dobrze wypełnić formularz i jakie konkretnie dane brać pod uwagę. Dokument ten będzie na pewno pomocny podczas uzupełniania informacji.

Kontakt

W razie problemów związanych z przygotowaniem Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 prosimy o kontakt z pracownikiem ROPS Maciejem Kochanowskim, tel. 58 326 87 54, email: m.kochanowski@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk