EKONOMIA SPOŁECZNA
warsztaty w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission - projekt SELF

Za nami ostatnie warsztaty w ramach pierwszego cyklu Social Economy Mission – projekt SELF [RELACJA]

Grafika przedstawia przebieg warsztatów.
29.04.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
29.04.2021

W dniach 27-28 kwietnia br. odbył się cykl warsztatów w ramach międzynarodowego projektu SELF. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podczas spotkań reprezentował Maciej Kochanowski - Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju.

Wymiana doświadczeń

Podczas ostatnich warsztatów w ramach pierwszego cyklu SEM (Social Economy Missions), uczestnicy spotkań mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi sfery ekonomii społecznej z perspektywy swoich podmiotów oraz regionów. Wśród wielu dobrych praktyk zaprezentowanych podczas dyskusji, zaakcentowano między innymi rolę przedsiębiorczości społecznej we wpływie na środowiska lokalne. Bardzo ważnym aspektem poruszonym podczas spotkań, była także kwestia tradycyjnych form dotarcia do klienta w obecnej kulturze social mediów.

Warsztaty

W ramach warsztatów SEM poruszono następującą tematykę:

  • agrobiznes, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw,
  • technologie komunikacyjne – dostępność informacji,
  • przedsiębiorczość z uwzględnieniem innowacyjności i procesu produkcji,
  • kwestie dobrostanu, czyli wspieranie społeczności poprzez usługi

Projekt SELF

Projekt SELF realizowany jest w ramach programu COSME na lata 2014-2020, za który odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Komisji Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk