POMORSKIE FORUM UTW
II spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

II spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku [ZAPROSZENIE]

Grafika przedstawia tytuł wydarzenia, datę oraz zdjęcie z przebiegu poprzedniej edycji spotkania. Autor: Marcin Mielewczyk
23.08.2021
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
23.08.2021

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w II spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbędzie się w piątek 3 września 2021 r. w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Spotkanie zaplanowane jest w godzinach od 11:30 do 15:00.

Agenda spotkania

  • 11:00-11:30 – Rejestracja uczestników
  • 11:30-11:40 – Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała- Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
  • 11:40-12:20 – Dobre praktyki UTW w okresie pandemii COVID -19, aktualne problemy prawno- organizacyjne i finansowe, współpraca UTW z uczelniami wyższymi i władzami samorządu lokalnego w okresie pandemii – Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
  • 12:20-13:00 – Dyskusja moderowana.
  • 13:00-13:30 – Przerwa.
  • 13:30-14:00 – Wyzwania, związane z przygotowaniem oferty UTW na nowy rok akademicki 2021/2022, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej – Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
  • 14:00-14:50 – Dyskusja moderowana. Przestrzeń do nawiązywania kontaktów, rozmów.
  • 14:50-15:00 – Podsumowanie – Agnieszka Kapała- Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe przesyłać można w terminie do dnia 31 VIII 2021r. na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu lub potwierdzać obecność telefonicznie pod nr tel. 58 32-68-734.

Do pobrania

  1. formularz zgłoszeniowy [.docx, 17 KB]
  2. agenda [.docx, 147 KB]

Zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego

2021 09 03_Zaproszenie na II spotkanie Pomorskiego Forum UTW-1

[Powyżej znajduje się skan zaproszenia Marszałka Województwa Pomorskiego zachęcającego do udziału w spotkaniu. Pełen tekst:

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanym w dniu 3 września 2021 r. (piątek) w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Pomorskie Forum UTW stanowi płaszczyznę wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń dla ponad 40 Pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prelekcje podczas spotkania poprowadzi Pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku koncentrować się będzie na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk w okresie pandemii COVID-19, aktualnych problemów prawno-organizacyjnych i finansowych, współpracy z uczelniami wyższymi i władzami samorządu lokalnego, a także wyzwań, związanych z przygotowaniem oferty UTW na nowy rok akademicki z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Spotkanie rozpocznie się o godz.11:30, zakończenie planowane jest o godz. 15:00. W załączeniu przekazuję zaproszenie, program przedsięwzięcia oraz formularz zgłoszeniowy. Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 31 VIII 2021r. pod nr tel. 58 32-68-734, lub na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk