MIESZKALNICTWO WSPOMAGANE
Otwarty konkurs ofert - mieszkanie wspomagane

Otwarty konkurs ofert – prowadzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Sierakowice [OGŁOSZENIE]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Otwarty konkurs ofert - prowadzenie mieszkania wspomaganego. Autor: Marcin Mielewczyk
08.02.2022
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
AUTOR
Marta Cwalina
Marta
Cwalina
08.02.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 128/324/22 z dnia 08 lutego 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie województwa pomorskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Gminie Sierakowice w ramach projektu pn. „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w trybie konkursowym, 84,28% EFS, 15,72% budżet państwa.

Oferty należy składać elektronicznie w systemie Witkac.pl do dnia 03 marca 2022 r. do godz. 15:45 oraz:

  • w formie papierowej do dnia 04 marca 2022 r. w Kancelarii Ogólnej do godz. 15:45 lub nadać za pośrednictwem poczty polskiej
  • lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap

Załączniki

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk