NGO
94 urodziny profesora Jerzego Grzywacza

94 urodziny profesora Jerzego Grzywacza

Na początku stycznia swoje wyjątkowe święto obchodził Profesor Jerzy Witold Grzywacz ps. „Tapir”, żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Z okazji ukończenia 94 lat, wizytę urodzinową złożyli Profesorowi, Agnieszka Kapała-Sokalska – członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka ds. współpracy z NGO oraz Tamara von Wiecka-Olszewska – przedstawicielka Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego, powołanego przez Marszałka WP.
prof. Jerzego Grzywacza:
Urodzony 6 stycznia 1929 roku w Grudziądzu. Współtwórca ruchu harcerskiego.
  • Od 1939 r. w Związku Harcerstwa Polskiego, w drużynie harcmistrza Lucjana Cylkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gdyni. W latach 1942–1945 członek Szarych Szeregów w Warszawie (ps. Tapir) w Hufcu Bałtyk, w pionie Zawiszacy.
  • Uczestnik akcji małego sabotażu, w 1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim na Powiślu jako łącznik dowódców Zgrupowania „Krybar”. (Armia Krajowa – I Obwód „Radwan” – Grupa Bojowa „Krybar” – kwatermistrzostwo).
  • W 1952 r. ukończył fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1960 r. obronił pracę doktorską.
  • Docent fizyki na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1984–1985 prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (zdjęty z funkcji z przyczyn politycznych).
  • Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, jeden z jej liderów na Uniwersytecie Gdańskim, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.
  • Współtwórca lokalnego samorządu w Sopocie, w latach 1990–1994 przewodniczący Rady Miasta Sopotu. W latach 1998–2002 radny do Sejmiku Pomorskiego, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej.
  • Obecnie pełni funkcję Prezesa Pomorskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” – Oddział Morski oraz aktywnie działa na rzecz środowiska kombatantów. Jest członkiem Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego, powołanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
  • Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej (Londyn), honorową odznaką „Pro Memoria” oraz medalem „Pro Patria”.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk