BADANIA I ANALIZY
[INFORMACJA] GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 R.

Ruszył proces zbierania danych do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 [INFORMACJA]

[INFORMACJA] GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 R.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 17 marca br. opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) za 2021 r. Formularze należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r.

OZPS 2022

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 16A Ustawy z dnia o 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, rozpoczął się proces zbierania danych wymaganych do stworzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022. Dokument, który powstanie z przesłanych przez gminy i powiaty danych, stanowić będzie nie tylko podsumowanie dotychczasowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ale także prognozy względem roku kolejnego. Co warte podkreślenia, analizy zawarte w dokumencie, zawsze odbywają się z uwzględnieniem sytuacji lokalnej samorządów, w tym m.in.:

  • stanu demograficznego oraz na rynku pracy,
  • infrastruktury pomocy i wsparcia,
  • sytuacji kadrowej w jednostkach pomocy społecznej.

Kontakt

Szczegółowych informacji w razie ewentualnych pytań lub problemów związanych z formularzem udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odpowiedzialny za OZPS w Województwie Pomorskim:

Maciej Kochanowski – Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju, tel. 58 326 87 54, email: m.kochanowski@pomorskie.eu

Objaśnienia

Poniżej udostępniamy do pobrania opublikowane przez MRiPS objaśnienia dotyczące wypełnienia formularza:

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk