DEINSTYTUCJONALIZACJA
Szkolenia dla przedstawicieli JST oraz podmiotów realizujących usługi społeczne !!!

Szkolenia dla przedstawicieli JST oraz podmiotów realizujących usługi społeczne !!!

szkolenie
19.09.2023
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
AUTOR
Marlena Radelska
Marlena
Radelska
19.09.2023

Szkolenia dla przedstawicieli JST oraz podmiotów realizujących usługi społeczne !!!

 „Rola samorządu w procesie rozwoju usług społecznych. Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji” oraz „Wyzwania JST w kontekście rozwoju usług społecznych. Rola, organizacja i tworzenie CUS”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i podmiotów realizujących usługi społeczne do udziału w szkoleniach pn.

  1. Rola samorządu w procesie rozwoju usług społecznych. Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji” .

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 października 2023 r. lub 17-18 października 2023 r. w  Hotelu „Pod Orłem” ul. 3 maja 10, 83-300 Kartuzy.

Rekrutacja na szkolenie 5-6 października 2023 r. odbywa się poprzez wypełnienie formularza:
https://ankiety.pomorskie.eu/648356?lang=pl

Rekrutacja na szkolenie 17-18 października 2023 r. odbywa się poprzez wypełnienie formularza:
https://ankiety.pomorskie.eu/479365?lang=pl

  1. „Wyzwania JST w kontekście rozwoju usług społecznych. Rola, organizacja i tworzenie CUS”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 października 2023 r. w  Hotelu „Pod Orłem”
ul. 3 maja 10, 83-300 Kartuzy.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza:

https://ankiety.pomorskie.eu/878274?lang=pl

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty związane
z dojazdem.

Uwaga! Liczba miejsc w szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Trener: Piotr Grudziński– ekspert, wykładowca Uczelni Korczaka w Warszawie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i w Toruniu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej X kadencji przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynator wdrażania lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek.
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osoba do kontaktu:
Marlena Radelska
tel. 58 326 88 93
e-mail: m.radelska@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk