DEINSTYTUCJONALIZACJA
Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

Grafika poglądowa - zdjęcia zawiera napis: Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. „Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Samorządy powiatowe i gminne odpowiadają za opracowanie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, których celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym, zarówno w zakresie koniecznych interwencji, jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym.

Kierunek deinstytucjonalizacji usług społecznych wspiera Komisja Europejska oraz inne podmioty Unii Europejskiej, przeznaczając środki finansowe ze środków funduszy polityki spójności UE na inwestycje w usługi społeczne i proces deinstytucjonalizacji.

„Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” są wsparciem dla samorządów lokalnych w opracowaniu oraz wdrażaniu i realizacji założeń lokalnych planów deinstytucjonalizacji. Dokument zawiera praktyczne wytyczne oraz ramy prawne dotyczące tworzenia planów deinstytucjonalizacji.

 

Plik do pobrania pod artykułem.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk