Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Sopocie

$image_alt
Fot. ©Depositphotos/ashumskiy

Od kilku lat w całej Polsce dzień 30 maja obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podziękowania za codzienny trud wychowywania powierzonych dzieci. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje spotkanie rodzin zastępczych oraz kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą".

Organizowane przez sopocki MOPS już po raz trzynasty, Święto Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampania pod hasłem „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą", to również promocja idei rodzicielstwa zastępczego mająca na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, daje szansę na dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze.

Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów. Jest również nadzieją na nowy dom dla dzieci, które mają małe szanse na adopcję, np. nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość rodzicom zastępczym - dodaje U. Szymańska.

„Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny" – zachęcają Pani Beata i Pan Paweł, którzy od 10 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci.

Rodzinny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną zarówno dla rodziców, jak i dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje rodzicom zastępczym udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka wymogów, m. in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania, odbyć szkolenie, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych stają się radosne i szczęśliwe.

 

 

PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Skontaktuj się z nami:
Dział Pieczy Zastępczej MOPS Sopot
tel. 58 555 10 22, al. Niepodległości 759 a, dpz@mopssopot.pl

view szablon artykułu