Powstaje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 27 czerwca br. uchwałę Nr 758/246/17 w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - organu konsultacyjnego, opiniująco - doradczego i inicjatywnego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.

 


Do zadań Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej należeć będzie:

 1. współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w Województwie Pomorskim;
 2. inicjowanie, opiniowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów oraz wymiany i komunikacji międzypokoleniowej Województwa Pomorskiego, w tym programów działań dotyczących osób starszych;
 3. wspieranie rozwoju, współpraca i aktywizacja środowisk działających na rzecz osób starszych w celu zwiększenia efektywności ich działań;
 4. tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polityki senioralnej;
 5. promowanie starzenia się w dobrym zdrowiu.

Marszałek Województwa Pomorskiego ustala skład Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, która liczyć będzie maksymalnie 17 członków:

 1. przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego;
 2. Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej;
 3. przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku;
 4. przedstawiciel Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 5. przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 6. nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego;
 7. nie więcej niż 4 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku reprezentujących subregiony Województwa Pomorskiego;
 8. nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska naukowego Województwa Pomorskiego, wskazywanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku;  
 9. nie więcej niż 3 przedstawicieli Pomorskiego Forum Rad Seniorów.

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku reprezentować będą 4 osoby (po 1 z każdego subregionu województwa pomorskiego), które wybierze Marszałek Województwa ze zgłoszonych kandydatur na podstawie załączonych rekomendacji.

 

Dyrektorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku prosimy o zgłoszenie jednego kandydata, reprezentującego Uniwersytet Trzeciego Wieku, który mógłby wesprzeć swoją wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem to przedsięwzięcie.

 

Zgłoszenie przedstawiciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z rekomendacją proszę przesłać  w terminie do dnia 31 lipca br. na adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

 

Do pobrania:

Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli UTW do Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Uchwała i Regulamin Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 

 

view szablon artykułu